Sztafeta niepodległości z Zułowa na Rossę

Sztafeta niepodległości z Zułowa na Rossę

Modlitwa za poległych w obronie ojczyzny przy grobie matki marszałka Józefa
Piłsudskiego i jego serca na wileńskim cmentarzu Rossa zakończyła sztafetę niepodległości
na Litwie.

Comments are closed.