Polsko-litewsko-ukraińska misja pokojowa

Polsko-litewsko-ukraińska misja pokojowa

Z inicjatywy Polski w Brukseli nastąpiło podpisanie listu
intencyjnego w sprawie utworzenia polsko-litewsko-ukraińskiej brygady, która będzie mogła być
wykorzystywana w międzynarodowych operacjach pokojowych zarówno pod mandatem ONZ, Unii Europejskiej, jak i NATO.

Comments are closed.