O tarczy po czesku

O tarczy po czesku

Amerykańska podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa
międzynarodowego Ellen Tauscher przeprowadziła rozmowy w czeskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych na temat sposobu uczestniczenia Republiki Czeskiej w nowym systemie obrony
przeciwrakietowej, którego utworzenie planuje Waszyngton.

Comments are closed.