Klęska rozmów o programie nuklearnym?

Klęska rozmów o programie nuklearnym?

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow uznał za przedwczesne orzekanie, że wysiłki w kwestii uregulowania problemu programu nuklearnego
Iranu nie zostały uwieńczone powodzeniem.

Comments are closed.